çarıq

çarıq
is.
1. Keçmişdə: kəndlilərin geydiyi aşılanmış göndən tikilən ayaqqabı. Keçəl Həmzə çarığını geydi, patavasını bərkitdi. «Koroğlu». Vəliqulu kənarda çömbəlib başladı çarıqları çıxartmağa. C. M..
2. Yüngül ev ayaqqabısı, şap-şap növü. Qadın çarığı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • si:rim — (Culfa, Meğri, Ordubad) 1. çarıq tikmək və ya onu təmir etmək üçün göndən kəsilən nazik, uzun hissə 2. çarıq bağı keçirilən deşiklər. – Si:rim gönnən olar (Ordubad); – Çarığı si:rimnən tikdim (Culfa) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şuluku — (Kəlbəcər) çarıq növü, burunsuz çarıq. – Bir cüt şuluku çarığım var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çarıqlı — sif. Çarıq geymiş, ayağında çarıq olan. Malik motalpapaqlı, patavalı, çarıqlı, nimdaş paltarlı kəndliləri uzaqdan süzüb, qeyri adi həyəcan içində olduqlarını anladı. M. İ.. // məc. Keçmişdə cəhalət, gerilik, mədəniyyətsizlik mənasında işlənmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Kidney stone formers — There are a number of documented cases of historical figures and distinguished members of society who were kidney stone formers. This condition is caused by nephrolithiasis, which are more commonly known as kidney stones, or urolithiasis, where… …   Wikipedia

  • büzmə — I (Çənbərək) bağsız çarıq növü. – Bu büzməyi havaxdan geyirsin, Oruc? II (Kəlbəcər) qadın üst paltarı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çaqqalçarığı — (Xanlar) uşaqların çeyil (b a x II) otundan barmaqları arasına keçirib toxuduqları kiçik oyuncaq, çarıq. – Danabuzovu buraxıf çaqqalçarığı örörsüηüz …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dirığ — (Dərbənd) çarıq. – Dirığı qomuş <camış> gönünnən tikeydilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • döşəmə — I (Şəmkir) çarıq və ya çustun altına qoyulan yamaq. – Çarığın altı yırtılıf, döşəmə qoymax lazımdı II (Borçalı, Laçın, Lənkəran, Mingəçevir, Salyan, Şəki) 1. ev və ya tövlənin tirlərinin üstünə döşənən şax çubuq (Borçalı, Laçın, Salyan). – Öyin… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əcəmi — (Basarkeçər) çarıq növü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xəlvirqırağı — (Ağcabədi, Hamamlı, Tovuz) çarıq növü. – Xəlvirqırağıyı çovannar geyərdilər (Tovuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”